Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 września 2011 roku uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych podawanych w dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych przekazywanych do ZUS. Płatnicy składek będący osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i którym nie nadano numeru NIP, nie będą już musieli o niego występować tylko po to, by posługiwać się nim w kontaktach z ZUS.

1 września 2011 roku weszły w życie przepisy o zmianie zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, które wprowadzają zmiany m.in. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami do podawania identyfikatora NIP w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS oraz w dokumentach płatniczych zobowiązani są płatnicy składek, którzy prowa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem