Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

1 kwietnia 2013

PKWiU 2008 Sekcja A - Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające

145

Sekcja ta obejmuje:

 • rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego,

 • zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,

 • produkty gospodarki leśnej,

 • usługi związane z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem,

 • ryby i pozostałe produkty rybactwa,

 • usługi schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • mąki i mączki z roślin pastewnych, sklasyfikowanej w 10.91.20.0,

 • drewna w postaci wiórów lub kawałków, sklasyfikowanego w 16.10.23.0,

 • brykietów ze słomy, sklasyfikowanych w 16.29.25.0,

 • rozłupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,

 • usług związanych z dystrybucją wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz obsługą systemów irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,

 • usług weterynaryjnych, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,

 • usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.10.0,

 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Uwagi dodatkowe

 • grupowanie 01.11.20.0 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (01.13.39.0) i kukurydzy pastewnej (01.19.10.0).

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 01

PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

01.1

ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE

01.11

ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

01.11.1

Pszenica

01.11.11

Pszenica durum

01.11.11.0

Pszenica durum

1001 10 00

01.11.12

Pozostała pszenica

01.11.12.0

Pozostała pszenica

1001 90

01.11.2

Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej

01.11.20

Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej

01.11.20.0

Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej

1005

01.11.3

Jęczmień, żyto i owies

01.11.31

Jęczmień

01.11.31.0

Jęczmień

1003 00

01.11.32

Żyto

01.11.32.0

Żyto

1002 00 00

01.11.33

Owies

01.11.33.0

Owies

1004 00 00

01.11.4

Sorgo, proso i pozostałe zboża

01.11.41

Sorgo

01.11.41.0

Sorgo

1007 00

01.11.42

Proso

01.11.42.0

Proso

1008 20 00

01.11.49

Pozostałe zboża

01.11.49.0

Pozostałe zboża

1008 10 00

1008 30 00

1008 90

01.11.5

Słoma i plewy zbóż

01.11.50

Słoma i plewy zbóż

01.11.50.0

Słoma i plewy zbóż

1213 00 00

01.11.6

Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

01.11.61

Fasola

01.11.61.0

Fasola

0708 20 00

01.11.62

Groch

01.11.62.0

Groch

0708 10 00

01.11.69

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

01.11.69.0

Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone

0708 90 00

01.11.7

Warzywa strączkowe suszone

01.11.71

Fasola

01.11.71.0

Fasola

0713 31 00

0713 32 00

0713 33

0713 39 00

01.11.72

Bób i bobik

01.11.72.0

Bób i bobik

0713 50 00

01.11.73

Ciecierzyca (cieciorka)

01.11.73.0

Ciecierzyca (cieciorka)

0713 20 00

01.11.74

Soczewica

01.11.74.0

Soczewica

0713 40 00

01.11.75

Groch

01.11.75.0

Groch

0713 10

01.11.79

Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.11.79.0

Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane

0713 90 00

01.11.8

Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny

01.11.81

Nasiona soi

01.11.81.0

Nasiona soi

1201 00

01.11.82

Orzeszki ziemne w łupinach

01.11.82.0

Orzeszki ziemne w łupinach

1202 10

01.11.83

Orzeszki ziemne łuskane

01.11.83.0

Orzeszki ziemne łuskane

1202 20 00

01.11.84

Nasiona bawełny

01.11.84.0

Nasiona bawełny

1207 20

01.11.9

Pozostałe nasiona oleiste

01.11.91

Nasiona lnu

01.11.91.0

Nasiona lnu

1204 00

01.11.92

Nasiona gorczycy

01.11.92.0

Nasiona gorczycy

1207 50

01.11.93

Nasiona rzepaku i rzepiku

01.11.93.0

Nasiona rzepaku i rzepiku

1205

01.11.94

Nasiona sezamu

01.11.94.0

Nasiona sezamu

1207 40

01.11.95

Nasiona słonecznika

01.11.95.0

Nasiona słonecznika

1206 00

01.11.99

Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.11.99.0

Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane

1207 91

1207 99*

01.12

RYŻ NIEŁUSKANY

01.12.1

Ryż niełuskany

01.12.10

Ryż niełuskany

01.12.10.0

Ryż niełuskany

1006 10

01.13

WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY KORZENIOWE I BULWIASTE

01.13.1

Warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe

01.13.11

Szparagi

01.13.11.0

Szparagi

0709 20 00

01.13.12

Kapusta

01.13.12.0

Kapusta

0704 20 00

0704 90

01.13.13

Kalafiory i brokuły

01.13.13.0

Kalafiory i brokuły

0704 10 00

01.13.14

Sałata

01.13.14.0

Sałata

0705 11 00

0705 19 00

01.13.15

Cykoria

01.13.15.0

Cykoria

0705 21 00

0705 29 00

01.13.16

Szpinak

01.13.16.0

Szpinak

0709 70 00

01.13.17

Karczochy

01.13.17.0

Karczochy

0709 90 80

01.13.19

Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe

01.13.19.0

Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 50

0709 90 90*

01.13.2

Arbuzy i melony

01.13.21

Arbuzy

01.13.21.0

Arbuzy

0807 11 00

01.13.29

Melony

01.13.29.0

Melony

0807 19 00

01.13.3

Pozostałe warzywa owocowe

01.13.31

Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta

01.13.31.0

Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta

0709 60

01.13.32

Ogórki

01.13.32.0

Ogórki

0707 00

01.13.33

Bakłażany (oberżyny)

01.13.33.0

Bakłażany (oberżyny)

0709 30 00

01.13.34

Pomidory

01.13.34.0

Pomidory

0702 00 00

01.13.39

Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.13.39.0

Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

0709 90 60

0709 90 70

0709 90 90*

01.13.4

Warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste

01.13.41

Marchew i rzepa

01.13.41.0

Marchew i rzepa

0706 10 00

01.13.42

Czosnek

01.13.42.0

Czosnek

0703 20 00

01.13.43

Cebula

01.13.43.0

Cebula

0703 10

01.13.44

Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych

01.13.44.0

Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych

0703 90 00

01.13.49

Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.49.0

Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny

0706 90

01.13.5

Ziemniaki i jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.51

Ziemniaki

01.13.51.0

Ziemniaki

0701

01.13.52

Ziemniaki słodkie (pataty, bataty)

01.13.52.0

Ziemniaki słodkie (pataty, bataty)

0714 20

01.13.53

Maniok (cassava)

01.13.53.0

Maniok (cassava)

0714 10

01.13.59

Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny

01.13.59.0

Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny

0714 90

01.13.6

Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

01.13.60

Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

01.13.60.0

Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych

1209 91

01.13.7

Buraki cukrowe i nasiona buraków cukrowych

01.13.71

Buraki cukrowe

01.13.71.0

Buraki cukrowe

1212 91

01.13.72

Nasiona buraków cukrowych

01.13.72.0

Nasiona buraków cukrowych

1209 10 00

01.13.8

Grzyby, włączając trufle

01.13.80

Grzyby, włączając trufle

01.13.80.0

Grzyby, włączając trufle

0709 51 00

0709 59

01.13.9

Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.13.90

Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.13.90.0

Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane

0709 40 00

0709 90 90*

01.14

TRZCINA CUKROWA

01.14.1

Trzcina cukrowa

01.14.10

Trzcina cukrowa

01.14.10.0

Trzcina cukrowa

1212 99 20

01.15

TYTOŃ NIEPRZETWORZONY

01.15.1

Tytoń nieprzetworzony

01.15.10

Tytoń nieprzetworzony

01.15.10.0

Tytoń nieprzetworzony

2401 10

2401 20

01.16

ROŚLINY WŁÓKNISTE

01.16.1

Rośliny włókniste

01.16.11

Bawełna niezgrzeblona i nieczesana

01.16.11.0

Bawełna niezgrzeblona i nieczesana

5201 00

01.16.12

Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

01.16.12.0

Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone,

z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

5303 10 00

01.16.19

Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.16.19.0

Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane

5301 10 00

5302 10 00

5305 00 00*

01.19

POZOSTAŁE ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE

01.19.1

Rośliny pastewne

01.19.10

Rośliny pastewne

01.19.10.0

Rośliny pastewne

1214 90

01.19.2

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe; nasiona kwiatów

01.19.21

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe

01.19.21.0

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe

0603

01.19.22

Nasiona kwiatów

01.19.22.0

Nasiona kwiatów

1209 30 00

01.19.3

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych; pozostałe surowe produkty roślinne

01.19.31

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych

01.19.31.0

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych

1209 21 00

1209 22

1209 23

1209 24 00

1209 25

1209 29

01.19.39

Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

01.19.39.0

Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

1212 99 70

01.2

ROŚLINY WIELOLETNIE

01.21

WINOGRONA

01.21.1

Winogrona

01.21.11

Winogrona stołowe

01.21.11.0

Winogrona stołowe

0806 10 10

01.21.12

Pozostałe winogrona świeże

01.21.12.0

Pozostałe winogrona świeże

0806 10 90

01.22

OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE

01.22.1

Owoce tropikalne i podzwrotnikowe

01.22.11

Awokado

01.22.11.0

Awokado

0804 40 00

01.22.12

Banany, plantany itp.

01.22.12.0

Banany, plantany itp.

0803 00 11

0803 00 19

01.22.13

Daktyle

01.22.13.0

Daktyle

0804 10 00

01.22.14

Figi

01.22.14.0

Figi

0804 20 10

01.22.19

Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe

01.22.19.0

Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe

0804 30 00

0804 50 00

0807 20 00

0810 60 00

0810 90 40

01.23

OWOCE CYTRUSOWE

01.23.1

Owoce cytrusowe

01.23.11

Pomelo i grejpfruty

01.23.11.0

Pomelo i grejpfruty

0805 40 00

01.23.12

Cytryny i limonki

01.23.12.0

Cytryny i limonki

0805 50

01.23.13

Pomarańcze

01.23.13.0

Pomarańcze

0805 10

01.23.14

Mandarynki, klementynki i tangeryny

01.23.14.0

Mandarynki, klementynki i tangeryny

0805 20

01.23.19

Pozostałe owoce cytrusowe

01.23.19.0

Pozostałe owoc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem