Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

31 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja B - Produkty górnictwa i wydobywania

114

Sekcja ta obejmuje:

  • produkty górnictwa i wydobywania: węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit), ropę naftową i gaz ziemny, rudy metali i pozostałe produkty, np. kamień, piasek i glina, torf, sól i czysty chlorek sodu, bitum i asfalt naturalny, kamienie szlachetne i półszlachetne,

  • usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie, w tym usługi skraplania i ponowną gazyfikację gazu ziemnego na potrzeby transportu wykonywane na terenie kopalni.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • soli kuchennej, sklasyfikowanej w 10.84.30.0,

  • brykietów z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu, sklasyfikowanych w 19.20.1,

  • usług skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia, sklasyfikowanych w 52.2,

  • usług związanych z poszukiwaniami złóż, sklasyfikowanych w 71.12.3.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 05

WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.1

WĘGIEL KAMIENNY

05.10

WĘGIEL KAMIENNY

05.10.1

Węgiel kamienny

05.10.10

Węgiel kamienny

05.10.10.0

Węgiel kamienny

2701 11

2701 12

2701 19 00

05.2

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20

WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT)

05.20.1

Węgiel brunatny (lignit)

05.20.10

Węgiel brunatny (lignit)

05.20.10.0

Węgiel brunatny (lignit)

2702 10 00

Dział 06

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY

06.1

ROPA NAFTOWA

06.10

ROPA NAFTOWA

06.10.1

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

06.10.10

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

06.10.10.0

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

2709 00

06.10.2

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

06.10.20

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

06.10.20.0

Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne

2714 10 00

06.2

GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM

06.20

GAZ ZIEMNY W STANIE CIEKŁYM LUB GAZOWYM

06.20.1

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

06.20.10

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

06.20.10.0

Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym

2711 11 00

2711 21 00

Dział 07

RUDY METALI

07.1

RUDY ŻELAZA

07.10

RUDY ŻELAZA

07.10.1

Rudy żelaza

07.10.10

Rudy żelaza

07.10.10.0

Rudy żelaza

2601 11 00

2601 12 00

07.2

RUDY METALI NIEŻELAZNYCH

07.21

RUDY URANU I TORU

07.21.1

Rudy uranu i toru

07.21.10

Rudy uranu i toru

07.21.10.0

Rudy uranu i toru

2612 10

2612 20

07.29

POZOSTAŁE RUDY I KONCENTRATY METALI NIEŻELAZNYCH

07.29.1

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych

07.29.11

Rudy i koncentraty miedzi

07.29.11.1

Rudy miedzi

2603 00 00*

07.29.11.2

Koncentraty miedzi

2603 00 00*

07.29.12

Rudy i koncentraty niklu

07.29.12.1

Rudy niklu

2604 00 00*

07.29.12.2

Koncentraty niklu

2604 00 00*

07.29.13

Rudy i koncentraty glinu

07.29.13.1

Rudy glinu (boksyt)

2606 00 00*

07.29.13.2

Koncentraty glinu

2606 00 00*

07.29.14

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

07.29.14.1

Rudy metali szlachetnych

2616*

07.29.14.2

Koncentraty metali szlachetnych (szlamy)

2616*

07.29.15

Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

07.29.15.1

Rudy ołowiu

2607 00 00*

07.29.15.2

Koncentraty ołowiu

2607 00 00*

07.29.15.3

Rudy cynku

2608 00 00*

07.29.15.4

Koncentraty cynku

2608 00 00*

07.29.15.5

Rudy cyny

2609 00 00*

07.29.15.6

Koncentraty cyny

2609 00 00*

07.29.19

Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie ind...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem