Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

30 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 10 - Artykuły spożywcze

101

Sekcja C, dział 10 obejmuje:

  • mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane,

  • ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane,

  • owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane,

  • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,

  • wyroby mleczarskie,

  • produkty przemiału zbóż, skrobie i wyroby skrobiowe,

  • wyroby piekarskie i mączne,

  • pozostałe artykuły spożywcze,

  • gotowe pasze i gotowa karma dla zwierząt.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 10

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

10.1

MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE

10.11

MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU

10.11.1

Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.11

Mięso z bydła świeże lub schłodzone

10.11.11.0

Mięso z bydła świeże lub schłodzone

0201

10.11.12

Mięso ze świń świeże lub schłodzone

10.11.12.0

Mięso ze świń świeże lub schłodzone

0203 11

0203 12

0203 19

10.11.13

Mięso z owiec świeże lub schłodzone

10.11.13.0

Mięso z owiec świeże lub schłodzone

0204 10 00

0204 21 00

0204 22

0204 23 00

10.11.14

Mięso z kóz świeże lub schłodzone

10.11.14.0

Mięso z kóz świeże lub schłodzone

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

10.11.15

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.15.0

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

0205 00 20

10.11.2

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.20

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.20.0

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

0206 10

0206 30 00

0206 80

10.11.3

Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne

10.11.31

Mięso z bydła zamrożone

10.11.31.0

Mięso z bydła zamrożone

0202

10.11.32

Mięso ze świń zamrożone

10.11.32.0

Mięso ze świń zamrożone

0203 21

0203 22

0203 29

10.11.33

Mięso z owiec zamrożone

10.11.33.0

Mięso z owiec zamrożone

0204 30 00

0204 41 00

0204 42

0204 43

10.11.34

Mięso z kóz zamrożone

10.11.34.0

Mięso z kóz zamrożone

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

10.11.35

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

10.11.35.0

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

0205 00 80

10.11.39

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

10.11.39.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

0206 21 00

0206 22 00

0206 29

0206 41 00

0206 49

0206 90

0208 10

0208 30 00

0208 40

0208 50 00

0208 90

10.11.4

Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz

10.11.41

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

10.11.41.0

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną

z drugiej strzyży

5101 19 00

10.11.42

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.42.0

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

4101 20

4101 50

10.11.43

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.43.0

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

4101 90 00

10.11.44

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

10.11.44.0

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

4102 10

4102 21 00

4102 29 00

10.11.45

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

10.11.45.0

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

4103 90 10

10.11.5

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.50

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.50.0

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

1501 00 11

1501 00 19

1502 00

10.11.6

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.60

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.60.0

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

0502

0504 00 00

0506

0507

0510 00 00

0511 99 10

0511 99 85

10.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.12

MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.12.1

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

10.12.10

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

10.12.10.0

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

0207 11

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 24

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 32

0207 34

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

10.12.2

Mięso z drobiu zamrożone

10.12.20

Mięso z drobiu zamrożone

10.12.20.0

Mięso z drobiu zamrożone

0207 12

0207 14

(z wył. 0207 14 99)

0207 25

0207 27

(z wył. 0207 27 99)

0207 33

0207 36

(z wył. 0207 36 90)

10.12.3

Tłuszcz z drobiu

10.12.30

Tłuszcz z drobiu

10.12.30.0

Tłuszcz z drobiu

0209 00 90

1501 00 90

10.12.4

Podroby jadalne z drobiu

10.12.40

Podroby jadalne z drobiu

10.12.40.0

Podroby jadalne z drobiu

0207 13 91

0207 13 99

0207 14 99

0207 26 91

0207 26 99

0207 27 99

0207 35 91

0207 35 99

0207 36 90

10.12.5

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

10.12.50

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

10.12.50.0

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

0505

6701 00 00

10.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa

z drobiu

10.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa

z drobiu

10.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa

z drobiu

10.13

WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE

10.13.1

Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi

10.13.11

Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)

10.13.11.0

Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon

i szynka)

0210 11

0210 12

0210 19

10.13.12

Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone

10.13.12.0

Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 20

10.13.13

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

10.13.13.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone,

z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99

10.13.14

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.14.0

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

1601 00

10.13.15

Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań

z mięsa i podrobów

10.13.15.0

Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów

1602 20

1602 31

1602 32

1602 39

1602 41

1602 42

1602 49

1602 50

1602 90

10.13.16

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

10.13.16.0

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

2301 10 00

10.13.9

Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego

i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe

10.13.91

Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

10.13.91.0

Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

10.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego

i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe

10.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe

10.2

RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.20

RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.20.1

Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone

10.20.11

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

10.20.11.0

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

0304 11

0304 12

0304 19

10.20.12

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone

10.20.12.0

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone

0302 70 00

10.20.13

Ryby zamrożone

10.20.13.0

Ryby zamrożone

0303 11 00

0303 19 00

0303 21

0303 22 00

0303 29 00

0303 31

0303 32 00

0303 33 00

0303 39

0303 41

0303 42

0303 43

0303 44

0303 45

0303 46

0303 49

0303 51 00

0303 52

0303 61 00

0303 62 00

0303 71

0303 72 00

0303 73 00

0303 74

0303 75

0303 76 00

0303 77 00

0303 78

0303 79

10.20.14

Filety rybne zamrożone

10.20.14.0

Filety rybne zamrożone

0304 21 00

0304 22 00

0304 29

10.20.15

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

10.20.15.0

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

0304 91 00

0304 92 00

0304 99

10.20.16

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone

10.20.16.0

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone

0303 80

10.20.2

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru

10.20.21

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

10.20.21.0

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

0305 30

10.20.22

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki

i granulki z ryb, jadalne

10.20.22.0

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne

0305 10 00

0305 20 00

10.20.23

Ryby suszone, solone lub w solance

10.20.23.0

Ryby suszone, solone lub w solance

0305 51

0305 59

0305 61 00

0305 62 00

0305 63 00

0305 69

10.20.24

Ryby wędzone, włączając filety

10.20.24.0

Ryby wędzone, włączając filety

0305 41 00

0305 42 00

0305 49

10.20.25

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

10.20.25.0

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

1604 11 00

1604 12

1604 13

1604 14

1604 15

1604 16 00

1604 19

1604 20

10.20.26

Kawior i namiastki kawioru

10.20.26.0

Kawior i namiastki kawioru

1604 30

10.20.3

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane

10.20.31

Skorupiaki zamrożone

10.20.31.0

Skorupiaki zamrożone

0306 11

0306 12

0306 13

0306 14

0306 19

10.20.32

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

10.20.32.0

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

0307 29

0307 39

0307 49

0307 59

10.20.33

Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone

10.20.33.0

Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub

w solance, wędzone

0307 99

10.20.34

Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

10.20.34.0

Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki

i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

1605 10 00

1605 20

1605 30

1605 40 00

1605 90

10.20.4

Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

10.20.41

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne

10.20.41.0

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne

2301 20 00

10.20.42

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

10.20.42.0

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

0511 91

10.20.9

Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

i konserwowaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków

10.20.91

Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

i konserwowaniem

10.20.91.0

Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

i konserwowaniem

10.20.99

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków

i mięczaków

10.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków

i mięczaków

10.3

OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.31

ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.31.1

Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane

10.31.11

Ziemniaki zamrożone

10.31.11.0

Ziemniaki zamrożone

0710 10 00

2004 10

10.31.12

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

10.31.12.0

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

0712 90 05

10.31.13

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

10.31.13.0

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

1105 10 00

1105 20 00

10.31.14

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.31.14.0

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

2005 20

10.31.9

Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i kons...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem