Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

24 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 16 - Skóry i wyroby ze skór wyprawionych

102

Sekcja C, dział 16 obejmuje:

  • drewno przetarte i strugane,

  • wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania.

Dział 16

DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY

ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

16.1

DREWNO PRZETARTE I STRUGANE

16.10

DREWNO PRZETARTE I STRUGANE

16.10.1

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości

> 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane

16.10.10

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości

> 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane

16.10.10.0

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo,

o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe,

nieimpregnowane

4406 10 00

4407

16.10.2

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni; wełna

drzewna; mączka drzewna; drewno w postaci wiórów lub kawałków

16.10.21

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając

niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe

16.10.21.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub

powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz

wałki i listwy przypodłogowe

4409

16.10.22

Wełna drzewna; mączka drzewna

16.10.22.0

Wełna drzewna; mączka drzewna

4405 00 00

16.10.23

Drewno w postaci wiórów lub kawałków

16.10.23.0

Drewno w postaci wiórów lub kawałków

4401 21 00

4401 22 00

16.10.3

Drewno nieobrobione; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane lub

poddane innej obróbce

16.10.31

Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami

konserwującymi

16.10.31.0

Drewno nieobrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi

środkami konserwującymi

4403 10 00

16.10.32

Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane

16.10.32.0

Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane

4406 90 00

16.10.39

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

16.10.39.0

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

4404 10 00

4404 20 00

16.10.9

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna; usługi podwykonawców związane

z produkcją przetartego i struganego drewna

16.10.91

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

16.10.91.0

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

16.10.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna przetartego i struganego

16.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją drewna przetartego i struganego

16.2

WYROBY Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO

WYPLATANIA

16.21

FORNIR I PŁYTY NA BAZIE DREWNA

16.21.1

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze; płyty wiórowe i podobne

płyty, z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.11

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa

16.21.11.0

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa

4412 10 00

16.21.12

Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkus...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem