Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

23 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 17 - Papier i wyroby z papieru

0 68

Sekcja C, dział 17 obejmuje:

  • masa włóknista, papier i tektura,

  • wyroby z papieru i tektury.

Dział 17

PAPIER I WYROBY Z PAPIERU

17.1

MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA

17.11

MASA WŁÓKNISTA

17.11.1

Masa włóknista drzewna lub z pozostałych włóknistych surowców celulozowych

17.11.11

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

17.11.11.0

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

4702 00 00

17.11.12

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11.12.0

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu

chemicznego

4703

17.11.13

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11.13.0

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego

4704

17.11.14

Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych

17.11.14.0

Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste

z pozostałych surowców celulozowych

4701 00

4705 00 00

4706

17.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej

17.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej

17.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej

17.12

PAPIER I TEKTURA

17.12.1

Papier gazetowy; papier i tektura czerpane; pozostały papier i tektura dla celów graficznych

17.12.11

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

17.12.11.0

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

4801 00 00

17.12.12

Papier i tektura czerpane

17.12.12.0

Papier i tektura czerpane

4802 10 00

17.12.13

Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych,

ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet

17.12.13.0

Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury

światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany

podłożowy; podłoże do tapet

4802 20 00

4802 40

17.12.14

Pozostały papier i tektura do celów graficznych

17.12.14.0

Pozostały papier i tektura do celów graficznych

4802 54 00

4802 55

4802 56

4802 57 00

4802 58

4802 61

4802 62 00

4802 69 00

17.12.2

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników,

serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

17.12.20

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników,

serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

17.12.20.0

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych,

ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

4803 00

17.12.3

Papier do produkcji tektury falistej

17.12.31

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony

17.12.31.0

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej

niebielony

4804 11

17.12.32

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony

17.12.32.0

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej

bielony

4804 19

17.12.33

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną

17.12.33.0

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną

4805 11 00

17.12.34

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną

17.12.34.0

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną

4805 12 00

4805 19

17.12.35

"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej

17.12.35.0

"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej

4805 24 00

4805 25 00

17.12.4

Pozostały papier niepowleczony

17.12.41

Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub

marszczony

17.12.41.0

Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony

4804 21

4804 29

4804 31

4804 39

4808 20 00

17.12.42

Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju

stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

17.12.42.0

Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony,

z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych

celów graficznych

4805 30

4805 91 00

4805 92 00

4805 93

17.12.43

Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy

17.12.43.0

Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy

4805 40 00

4805 50 00

17.12.44

Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach

17.12.44.0

Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach

4813 90

17.12.5

Tektura niepowleczona, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub

innyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem