Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

22 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 18 - Usługi poligraficzne, usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji

113

Sekcja C, dział 18 obejmuje:

  • usługi drukowania gazet,

  • pozostałe usługi poligraficzne,

  • usługi związane z przygotowaniem do druku i wspomagające drukowanie; wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania,

  • usługi introligatorskie i podobne usługi,

  • usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji.

Dział 18

USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

18.1

USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI POKREWNE ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM

18.11

USŁUGI DRUKOWANIA GAZET

18.11.1

Usługi drukowania gazet

18.11.10

Usługi drukowania gazet

18.11.10.0

Usługi drukowania gazet

18.12

POZOSTAŁE USŁUGI POLIGRAFICZNE

18.12.1

Pozostałe usługi poligraficzne

18.12.11

Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.

18.12.11.0

Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.

18.12.12

Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych

18.12.12.0

Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych

18.12.13

Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem