Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

21 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 19 - Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu

99

Sekcja C, dział 19 obejmuje:

  • produkty pieców koksowniczych,

  • brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej.

Dział 19

KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ

PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19.1

PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH

19.10

PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH

19.10.1

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

19.10.10

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

19.10.10.0

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

2704 00

19.10.2

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne

19.10.20

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne

19.10.20.0

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne

2706 00 00

19.10.3

Pak i koks pakowy

19.10.30

Pak i koks pakowy

19.10.30.0

Pak i koks pakowy

2708 10 00

2708 20 00

19.10.9

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

19.10.99

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

19.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

19.2

BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19.20

BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19.20.1

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu

19.20.11

Brykiety i podobne...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem