Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

19 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 21 - Substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne

97

Sekcja C, dział 21 obejmuje:

  • podstawowe substancje farmaceutyczne,

  • leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne.

Dział 21

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE

21.1

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE

21.10

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE

21.10.1

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

21.10.10

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

21.10.10.0

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

2918 21 00

2918 22 00

2918 23

21.10.2

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

21.10.20

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

21.10.20.0

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

2922 41 00

2922 42 00

2923

2924 11 00

2924 12 00

2924 19 00

2924 23 00

2924 24 00

2924 29

21.10.3

Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne; sulfonamidy

21.10.31

Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne

21.10.31.0

Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem