Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

18 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 22 - Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

90

Sekcja C, dział 22 obejmuje:

  • opony i dętki z gumy; bieżnikowane i regenerowane opony z gumy,

  • pozostałe wyroby z gumy,

  • płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych,

  • opakowania z tworzyw sztucznych,

  • wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa,

  • pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych.

Dział 22

WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

22.1

WYROBY Z GUMY

22.11

OPONY I DĘTKI Z GUMY; BIEŻNIKOWANE I REGENEROWANE OPONY Z GUMY

22.11.1

Opony i dętki z gumy, nowe

22.11.11

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

22.11.11.0

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

4011 10 00

22.11.12

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

22.11.12.0

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach

i rowerach

4011 40

4011 50 00

22.11.13

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach

22.11.13.0

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach

4011 20

4011 30 00

22.11.14

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

22.11.14.0

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach

i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

4011 61 00

4011 62 00

4011 63 00

4011 69 00

4011 92 00

4011 93 00

4011 94 00

4011 99 00

22.11.15

Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy

22.11.15.0

Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon

i ochraniacze dętek z gumy

4012 90

4013

22.11.16

Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy

22.11.16.0

Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy

4006 10 00

22.11.2

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

22.11.20

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

22.11.20.0

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

4012 11 00

4012 12 00

4012 13 00

4012 19 00

22.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem

i regenerowaniem opon z gumy

22.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem

i regenerowaniem opon z gumy

22.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem

i regenerowaniem opon z gumy

22.19

POZOSTAŁE WYROBY Z GUMY

22.19.1

Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

22.19.10

Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

22.19.10.0

Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

4003 00 00

22.19.2

Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili

22.19.20

Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili

22.19.20.0

Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili

4005

4006 90 00

4007 00 00

4008

22.19.3

Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit

22.19.30

Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit

22.19.30.0

Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit

4009

22.19.4

Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy

22.19.40

Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy

22.19.40.0

Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy

4010

22.19.5

Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony

22.19.50

Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony

22.19.50.0

Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony

5906

22.19.6

Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit

22.19.60

Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit

22.19.60.0

Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit

4015

22.19.7

Wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit; wyroby z ebonitu

22.19.71

Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit

22.19.71.0

Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem