Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

24 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja N - Usługi administrowania i usługi wspierające

108

Sekcja ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę środków transportu bez obsługi,

 • wynajem i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego,

 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń bez obsługi,

 • dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

 • usługi związane z zatrudnieniem,

 • usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych,

 • usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane,

 • usługi detektywistyczne i ochroniarskie,

 • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i obiektach przemysłowych,

 • usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,

 • usługi centrów telefonicznych (call center),

 • usługi świadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,

 • usługi związane z pakowaniem,

 • usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, niewymagające specjalistycznej wiedzy.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług czyszczenia obiektów rolniczych (kurników, chlewni itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • usług czyszczenia budynków z zewnątrz w powiązaniu z wykończeniem budynku, sklasyfikowanych w 43.39.19.0,

 • dzierżawy praw do prac chronionych prawem autorskim (książki, utwory muzyczne, oprogramowanie, gry komputerowe), sklasyfikowanej w działach 58 i 59,

 • usług leasingu finansowego, sklasyfikowanych w 64.91.10.0,

 • wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w 68.20.1,

 • usług zarządzania prawami autorskimi i dochodami z nimi związanymi (z wyłączeniem praw filmowych i artystycznych), sklasyfikowanych w 74.90.20.0,

 • usług związanych z organizacją konferencji i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.11.0,

 • usług w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24.1,

 • usług przewodników wędkarskich, myśliwskich i górskich, sklasyfikowanych w 93.19.13.0,

 • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29,

 • wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.19.0,

 • wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach zgodnie z czynnościami na nich wykonywanymi, np. w budownictwie (sekcja F), transporcie (sekcja H).

Uwagi dodatkowe:

 • usługi ochroniarskie w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, obejmują także ich sprzedaż, instalację i naprawę, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą usługą.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 77

WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.1

WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.11

WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ KIEROWCY

77.11.1

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.11.10

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.11.10.0

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.12

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.12.1

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.12.11

Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy

77.12.11.0

Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy

77.12.19

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy

77.12.19.0

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy

77.2

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

77.21

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

77.21.1

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.10

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.10.0

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22

WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO I PŁYT CD, DVD ITP.

77.22.1

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.22.10

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.22.10.0

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.29

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO

I DOMOWEGO

77.29.1

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.29.11

Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów

77.29.11.0

Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów

77.29.12

Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego

77.29.12.0

Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego

77.29.13

Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych

77.29.13.0

Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych

77.29.14

Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet

77.29.14.0

Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet

77.29.15

Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

77.29.15.0

Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

77.29.16

Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania

77.29.16.0

Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania

77.29.19

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych

77.29.19.0

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych

77.3

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

77.31

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, BEZ OBSŁUGI

77.31.1

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

77.31.10

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

77.31.10.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

77.32

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, BEZ OBSŁUGI

77.32.1

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi

77.32.10

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi

77.32.10.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi

77.33

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY), BEZ OBSŁUGI

77.33.1

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (włączając komputery), bez obsługi

77.33.11

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi

77.33.11.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi

77.33.12

Wynajem i dzierżawa komputerów

77.33.12.0

Wynajem i dzierżawa komputerów

77.34

WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO, BEZ ZAŁOGI

77.34.1

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi

77.34.10

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi

77.34.10.0

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi

77.35

WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO, BEZ ZAŁOGI

77.35.1

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi

77.35.10

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi

77.35.10.0

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi

77.39

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH, BEZ OBSŁUGI

77.39.1

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi

77.39.11

Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi

77.39.11.0

Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi

77.39.12

Wynajem i dzierżawa kontenerów

77.39.12.0

Wynajem i dzierżawa kontenerów

77.39.13

Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy

77.39.13.0

Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy

77.39.14

Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora

77.39.14.0

Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora

77.39.19

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi

77.39.19.0

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi

77.4

DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,

Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

77.40

DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,

Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

77.40.1

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

77.40.11

Dzierżawa praw do korzystania z efektów prac badawczo-rozwojowych

77.40.11.0

Dzierżawa pra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem