Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

21 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja Q - Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

90

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi w zakresie opieki zdrowotnej,

 • usługi pomocy społecznej.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług w zakresie badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.1,

 • usług w zakresie badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanych w 71.20.11.0,

 • usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 75.00.1,

 • usług wojskowych szpitali polowych, sklasyfikowanych w 84.22.11.0,

 • usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1,

 • usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sklasyfikowanych w 85.60.10.0,

 • transportu chorych, bez użycia sprzętu do ratowania życia ani udziału personelu medycznego, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach sekcji H.

Uwagi dodatkowe:

 • usługi świadczone przez szpitale są nastawione głównie na obsługę pacjentów przebywających w szpitalach i są prowadzone pod bezpośrednim nadzorem lekarzy,

 • usługi w zakresie praktyki lekarskiej mogą być prowadzone w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 86

USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

86.1

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE

86.10

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE

86.10.1

Usługi świadczone przez szpitale

86.10.11

Usługi szpitalne chirurgiczne

86.10.11.0

Usługi szpitalne chirurgiczne

86.10.12

Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze

86.10.12.0

Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze

86.10.13

Usługi szpitalne rehabilitacyjne

86.10.13.0

Usługi szpitalne rehabilitacyjne

86.10.14

Usługi szpitalne psychiatryczne

86.10.14.0

Usługi szpitalne psychiatryczne

86.10.15

Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny

86.10.15.0

Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny

86.10.19

Pozostałe usługi świadczone przez szpitale

86.10.19.0

Pozostałe usługi świadczone przez szpitale

86.2

USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ

86.21

USŁUGI W ZAKRESIE OGÓLNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

86.21.1

Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej

86.21.10

Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej

86.21.10.0

Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej

86.22

USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

86.22.1

Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

86.22.11

Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych

86.22.11.0

Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych

86.22.19

Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

86.22.19.0

Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej

86.23

USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI DENTYSTYCZNEJ

86.23.1

Usługi w zakresie praktyki dentystycznej

86.23.11

Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej

86.23.11.0

Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej

86.23.19

Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej

86.23.19.0

Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej

86.9

POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

86.90

POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

86.90.1

Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.11

Usługi świadczone przez położne

86.90.11.0

Usługi świadczone przez położne

86.90.12

Usługi świadczone przez pielęgniarki

86.90.12.0

Usługi świadczone przez pielęgniarki

86.90.13

Usługi świadczone przez fizjoterapeutów

86.90.13.0

Usługi świadczone przez fizjoterapeutów

86.90.14

Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego

86.90.14.0

Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego

86.90.15

Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne

86.90.15.0

Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne

86.90.16

Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do transplantacji

86.90.16.0

Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do transplantacji

86.90.17

Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez interpretacji

86.90.17.0

Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez interpretacji

86.90.18

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem