Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

20 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja R - Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne

101

Sekcja ta obejmuje:

  • szeroki zakres usług kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając usługi świadczone przez artystów wykonawców, muzea, biblioteki i archiwa, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • usług sprzedaży i organizowania wystaw świadczonych przez handlowe galerie sztuki, sklasyfikowanych w 47.00.69.0,

  • usług agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,

  • usług w zakresie dzierżawy książek, sklasyfikowanych w 77.29.19.0,

  • usług agencji biletowych, sklasyfikowanych w 79.90.39.0,

  • archiwizacji i usług niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych w 82.19.13.0,

  • usług indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanych w 85.51.10.0.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 90

USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE

90.0

USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE

90.01

USŁUGI ARTYSTÓW WYKONAWCÓW

90.01.1

Usługi artystów wykonawców

90.01.10

Usługi artystów wykonawców

90.01.10.0

Usługi artystów wykonawców

90.02

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE WYSTAWIANIE WIDOWISK ARTYSTYCZNYCH

90.02.1

Usługi wspomagające wystawianie widowisk artystycznych

90.02.11

Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych

90.02.11.0

Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych

90.02.12

Usługi promocji i organizacji widowisk artystycznych

90.02.12.0

Usługi promocji i organizacji widowisk artystycznych

90.02.19

Pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych

90.02.19.1

Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną,

z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej

90.02.19.2

Usługi świadczone przez artystów realizujących widowiska artystyczne, z wyłączeniem artystów wykonawców

90.02.19.3

Usługi świadczone przez pozostałych realizatorów widowisk artystycznych

90.02.19.9

Pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.03

USŁUGI W ZAKRESIE ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ

90.03.1

Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej

90.03.11

Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów,

z wyłączeniem artystów wykonawców

90.03.11.0

Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów,

z wyłączeniem artystów wykonawców

90.03.12

Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy

90.03.12.0

Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów,

z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy

-

90.03.13

Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy

90.03.13.0

Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

90.04

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

90.04.1

Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych

90.04.10

Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych

90.04.10.0

Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych

Dział 91

USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI

W ZAKRESIE KULTURY

91.0

USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁU...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem