Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

17 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja U - Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

101

Sekcja ta obejmuje:

  • usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne, takie jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddziały regionalne itp., Unia Europejska, Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Celna, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu,

  • usługi świadczone przez misje dyplomatyczne i konsularne, które znajdują się na terenie Polski.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania z CN-2007

Dział 99

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

99.0

USŁUGI ŚWIADCZO...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem