Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

5 grudnia 2011

Pobranie Poświadczenia zgłoszenia celnego przez agencję a prawo do odliczenia VAT

0 57

Dokonujemy importu towarów i korzystamy z usług agencji celnej, która jest naszym przedstawicielem bezpośrednim. Agencja dokonuje w naszym imieniu zgłoszeń do urzędu celnego i pobrań plików poświadczeń z serwera organu celnego, które następnie przekazuje do naszego systemu w formacie xml. Kiedy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów – w momencie pobrania plików przez agencję, czy przekazania do naszego systemu informatycznego?

ODPOWIEDŹ

Przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów w rozliczeniu za okres, w którym reprezentująca Państwa agencja celna pobrała pliki poświadczeń z serwera organu celnego, lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia podatku należnego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Zgodnie z ust.11 cytowanego przepisu, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w powyższym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W celu rozstrzygnięcia Państwa wątpliwości należy odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym momencie można uznać, że Państwo, jako podatnik podatku od towarów i usług otrzymaliście dokument celny.

Elektroniczne zgłoszenie celne przyjęte i zweryfikowane przez organ celny pod względem merytorycznym otrzymuje w systemie teleinformatycznym nazwę „Poświa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem