Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

4 września 2011

Podanie do urzędu skarbowego przekazywane za pomocą telefaksu

93

Czy w świetle art. 168 Ordynacji Podatkowej dopuszczalne jest wnoszenie podań do urzędu skarbowego za pomocą telefaksu?

Tak. Ale dopiero złożenie własnoręcznego podpisu pod treścią podania wniesionego za pomocą telefaksu oznacza, że mamy do czynienia z oświadczeniem woli bądź też wiedzy określonej osoby, która złożyła podpis.

UZASADNIENIE

Jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego jest zasada pisemności wyrażona w art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.Nr 8, poz. 60 , z późn. zm.) Zasada ta obowiązuje każda ze stron postępowania. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w dyspozycji art. 168 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Powołany przepis w brzmieniu obowiązującym od dnia 17 czerwca 2010 r. stanowi, że podanie (żądanie, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem