Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Podatek od usług powiązanych z importem towarów

86

Odpowiednio udokumentowane wliczenie do podstawy opodatkowania importu wartości wykonanej usługi związanej z importem, opodatkowana jest według stawki 0%.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2011 roku (IPPP3/443-1021/10-4/LK).

Sytuacja podatnika

Podatnik na zlecenie innych podatników dokonuje przeładunku towarów transportowanych z krajów trzecich (spoza terenu wspólnoty) na terytorium Polski. Podmioty dokonujące przywozu towarów na teren kraju i zlecające podatnikowi przeładunek tych towarów;

a) albo zgłaszają w urzędzie celnym, jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT wartość towarów bez usług związanych z ich importem

b) albo zgłaszają w urzędzie celnym, jako podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług wartość towarów powiększoną o wartość usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w tym także wartość usług przeładunku importowanych towarów.

Podatnik gromadzi dokumentację, z której wynika zarówno fakt włączenia lub nie do podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgłaszanej w urzędzie celnym wartości świadczonych usług przeła...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem