Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

19 października br. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku. Są to górne granice dla ustalanych przez rady gmin i miast stawek na danym terenie.

Poniżej prezentujemy ogłoszone przez MF stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące aktualnie oraz te, które obowiązywać będą w 2012 roku:

Lp.

Rodzaj podatku/opłaty

Maksymalna stawka w 2011 roku

Maksymalna stawka w 2012 roku

1.

Podatek od nieruchomości, od gruntów (art. 5 w ust. 1 w pkt 1 u.p.o.l.):

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,80 zł

0,84 zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,15 zł

4,33 zł

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,41 zł

0,43 zł

2.

Podatek od nieruchomości, od budynków lub ich części (art. 5 w ust. 1 w pkt 2 u.p.o.l.):

a)

mieszkalnych 

0,67 zł

0,70 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

21,05 zł

21,94 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalif...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem