Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

5 września 2011

Ponowne odliczenie VAT przy wykupie samochodu z leasingu

88

Nasza firma użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego i zamierza go wykupić na własność jeszcze przed zakończeniem okresu umownego. Dotychczas od rat leasingowych odliczono podatek VAT w wysokości 6.000 zł. Mam pytanie, czy przy wykupie samochodu ponownie możemy odliczyć 60% podatku VAT, nie więcej niż 6.000 zł ?

ODPOWIEDŹ

Podatnicy użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, mogą odliczyć 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania dotycząca jednego samochodu, nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Fakt, że podatnik z tytułu dotychczasowy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem