Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

2 listopada 2011

Potwierdzenie dostawy towarów na obszarze Unii Europejskiej

98
Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE i zamierzam sprzedać towary zarejestrowanemu podatnikowi VAT-UE ze Szwecji. Odbiorca chce wywieźć towary swoim samochodem. Jakim dokumentem mogę udokumentować wywóz towarów z Polski do innego kraju UE?

Ustawa o podatku od towarów i usług w art.42 ust.1 jako jeden z warunków zastosowania stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wymienia uzyskanie przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie z art.42 ust. 3 i 4 ustawy, w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy dokumentami takimi są:

1) kopia faktury,

2) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

3) dokument zawierający co najmniej:

- imię i nazwis...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem