Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

2 listopada 2011

Pożyczka od zagranicznego udziałowca a import usług

89

Spółka z.o.o. otrzymała pożyczkę od spółki-udziałowca mającego siedzibę za granicą. Zgodnie ze statutem pożyczkodawcy, przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest zapewnienie finansowania innym podmiotom m.in. poprzez udzielanie pożyczek. Czy otrzymanie tej pożyczki stanowi dla nas import usług? Co będzie podstawą opodatkowania i czy mamy prawo do zastosowania zwolnienia w VAT? Jeżeli tak, to czy otrzymanie pożyczki spowoduje konieczność rozliczania podatku VAT naliczonego proporcją?

ODPOWIEDŹ

Otrzymanie pożyczki będzie stanowiło dla Państwa import usług. Podstawą opodatkowania będzie wartość naliczonych odsetek oraz ewentualne inne opłaty (np. prowizja) pobrane przez pożyczkodawcę z tytułu udzielonej pożyczki. Usługa ta będzie podlegała zwolnieniu w podatku od towarów i usług, ale nie spowoduje konieczności rozliczenia VAT naliczonego proporcją.

UZASADNIENIE

Zgodnie w art.28b ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z pewnymi wyjątkami, które nie mają zastosowania w omawianym przypadku. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zgodnie z powyższymi przepisami, w opisanym przez Państwa przypadku miejscem świadczenia na rzecz podatnika usługi udzielenia pożyczki jest siedziba usługobiorcy, czyli Państwa spółki, a więc Polska. Państwo, jako usługobiorca usługi świadczonej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, jesteście podatnikiem w zakresie tej czynności i powinniście rozpoznać import usług z tytułu otrzymanej pożyczki, gdyż ustawa o podatku od towarów i usług w art.2 pkt 9 definiuje import usług jako świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 4.

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem