Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

12 września 2011

Prawo do anulowania wystawionej faktury

85

W interpretacji IPPP3/443-1124/10-4/JF z 17 lutego 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że podatnik ma prawo anulować fakturę w sytuacji, gdy nie dokumentuje ona rzeczywistej sprzedaży lub, gdy jako nabywca został wskazany podmiot nie będący stroną transakcji, pod warunkiem, że zarówno oryginał jak i kopia faktury są w posiadaniu podatnika.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest spółką prowadzącą działalność budowlaną. Spółka zamierza wprowadzić procedurę anulowania faktur sprzedaży (określić warunki, na jakich może dojść do anulowania faktury). Zgodnie z projektem procedury, anulowanie faktury możliwe będzie w przypadku gdy sporządzono fakturę, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, w szczególności dotyczy czynności, która nie doszła do skutku lub wskazuje jako nabywcę podmiot niebędący stroną transakcji.

We wszystkich w/w przypadkach warunkiem zastosowania procedury anulowania jest niewprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Przy czym Spółka przyjmuje, że faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego gdy zarówno oryginał jak i kopia faktury znajdują się w Jej posiadaniu. Obejmuje to zatem także przypadki wysłania faktury do osoby wskazanej jako nabywca, który następnie dokonał jej zwrotu bez wprowadzenia do ksiąg. Na techniczną czynność anulowania faktury składają się:

- dokonanie przez Podatnika przekreślenia oryginału i kopii faktury,

- umieszczenie na oryginale i kopii faktury adnotacji uniemożliwiającej ich powtórne wykorzystanie,

- w zależności od etapu, na którym dochodzi do anulowania faktury może wystąpić konieczność wystornowania faktury w rejestrze VAT, co oznacza, że z powodów t...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem