Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO

9 września 2011

Prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu budowy tras rowerowych

91

Gmina nie ma prawa do odliczenia ani zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji polegającej na budowie tras rowerowych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej numer IBPP4/443-881/11/KG z 16 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Urząd Miasta i Gminy realizuje inwestycję w ramach zadań własnych Gminy, wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o Samorządzie Gminnym. Przedmiotem zadania jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy wraz z budową toru rowerowego MTB. Inwestycja jest integralną częścią budowy systemu ścieżek rowerowych w centralnej części J. K. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Powstałe trasy rowerowe będą ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich użytkowników.

Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy, jako zarejestrowany podatnik VAT może otrzymać zwrot tegoż podatku z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji powyższej inwestycji.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług praw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem