Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , ROZLICZENIA VAT

8 października 2011

Prawo do odliczenia VAT od kosztów modernizacji budynku poniesionych przed podpisaniem umowy kupna

0 79

Spółka cywilna nie posiada osobowości ani podmiotowości prawnej. Wspólnicy prowadzą jednak przedsiębiorstwo pod odrębną nazwą, które może być przedmiotem obrotu. W szczególności może być wniesione do innej spółki jako aport – na podstawie jednego kompleksowego kontraktu lub szeregu mniejszych umów. Brak podmiotowości prawnej powoduje liczne komplikacje przy wnoszeniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do innej spółki – omawiamy je w artykule.

ODPOWIEDŹ

TAK. Przysługuje Państwu prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na modernizację budynku, pod warunkiem, że po jej nabyciu nieruchomość będzie w całości wykorzystywana do prowadzonej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z przepisu tego wynika, że zarejestrowanym, czynnym podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku od wszystkich wydatków, które służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jedyne wyłączenia prawa do odliczenia VAT, poza ograniczeniami dotyczącymi nabycia oraz leasingu i najmu samochodów, zawiera art....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem