Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , ROZLICZENIA VAT

8 października 2011

Prawo do odliczenia VAT od kosztów modernizacji budynku poniesionych przed podpisaniem umowy kupna

93

Spółka cywilna nie posiada osobowości ani podmiotowości prawnej. Wspólnicy prowadzą jednak przedsiębiorstwo pod odrębną nazwą, które może być przedmiotem obrotu. W szczególności może być wniesione do innej spółki jako aport – na podstawie jednego kompleksowego kontraktu lub szeregu mniejszych umów. Brak podmiotowości prawnej powoduje liczne komplikacje przy wnoszeniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do innej spółki – omawiamy je w artykule.

ODPOWIEDŹ

TAK. Przysługuje Państwu prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na modernizację budynku, pod warunkiem, że po jej nabyciu nieruchomość będzie w całości wykorzystywana do prowadzonej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z przepisu tego wynika, że zarejestrowanym, czynnym podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku od wszystkich wydatków, które służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jedyne wyłączenia prawa do odliczenia VAT, poza ograniczeniami dotyczącymi nabycia oraz leasingu i najmu samochodów, zawiera art....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem