Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

9 września 2011

Przepisy prawa wspólnotowego również podlegają interpretacji organów podatkowych

88

Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, jest obowiązany wydać pisemną interpretację indywidualną w zakresie przepisów prawa wspólnotowego, tj. m.in. Dyrektywy 2006/112/WE.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 6 maja 2011 roku o sygnaturze I SA/Łd 301/11.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem sporu była odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej art.131 w zw. z art. 146 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Pytanie Spółki dotyczyło zasad stosowania stawki krajowej w podatku VAT w zakresie eksportu towarów, bowiem, jej zdaniem, przepisy krajowe w tym zakresie (art. 4 ust. 6-9 ustawy o VAT), przewidujące czasowe opodatkowanie transakcji jako krajowej - przy braku wymaganych dokumentów, są sprzeczne z treścią przepisów wspólnotowych (art. 131 w zw. z art. 14 ust. 1 lit. a Dyrektywy), które w ogóle nie przewidują sytuacji, w której dostawa towarów podlegałaby czasowo opodatkowaniu według stawki kr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem