Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

3 lipca 2011

Rabaty i premie pieniężne - dokumentacja, ewidencja księgowa i podatkowa

89

Spółka cywilna nie posiada osobowości ani podmiotowości prawnej. Wspólnicy prowadzą jednak przedsiębiorstwo pod odrębną nazwą, które może być przedmiotem obrotu. W szczególności może być wniesione do innej spółki jako aport – na podstawie jednego kompleksowego kontraktu lub szeregu mniejszych umów. Brak podmiotowości prawnej powoduje liczne komplikacje przy wnoszeniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do innej spółki – omawiamy je w artykule.

ODPOWIEDŹ

W obrocie gospodarczym, często spotykamy się z różnego rodzaju upustami, rabatami, bonusami, premiami itp., które mają zarówno charakter bezpośredni (udzielane z chwilą zakupu) jak również potransakcyjny. Zasady dokumentowania jak i ujęcia księgowego przyznawanych oraz otrzymywanych rabatów, premii czy bonusów udzielonych po dokonaniu dostawy budzą wiele kontrowersji i sprzecznych interpretacji organów podatkowych. W celu prawidłowego zaewidencjonowania takiej operacji należy przede wszystkim sprawdzić, czy uzyskany rabat, bądź premię (bez względu na nazewnictwo) można przypisać do konkretnej transakcji, czy też nie.

Jeżeli mamy do czynienia z rabatem powiązanym z konkretną transakcją, polegającymna obniżeniu pierwotnej ceny sprzedaży (zakupu), nie uzależnionym od spełnienia żadnych dodatkowych świadczeń, to dokumentacją odpowiednią do tej transakcji będzie faktura korygująca wystawiona przez sprzedawcę towarów. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawę opodatkowania zmniejsza się między innymi o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont).

Faktura korygująca w księgach sprzedawcy powinna być ujęta jako zmniejszenie przychodów ze sprzedaży towarów, natomiast w księgach kupującego zmniejsza ona cenę zakupu towarów (o ile nie zostały sprzedane), bądź koszt własny sprzedanych towarów w części przypadającej na towary sprzedane.

Przykład: Spółka w miesiącu kwietniu 2011 sprzedała swojemu kontrahentowi towary o wartości netto 50 000 zł. Ze względu na stałą współpracę kontrahentowi przysługuje rabat w wysokości 10% obrotu. Udzielenie rabatu po dokonaniu dostawy skutkuje tym, że sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej, która zmniejsza jego przychód. Wystawiono fakturę korygującą zawierającą następujące dane:

- wartość netto zmniejszenia 5.000 zł,

- VAT 23% 1.150 zł,

- wartość brutto korekty 6.150zł.

Ewidencja księgowa u sprzedającego

- Wn Przychody ze sprzedaży 5.000 zł

- Wn Rozrachunki z tytułu VAT (należny) 1.150 zł

- Ma Rozrachunki z odbiorcami 6.150 zł

Ewidencja księgowa u kupującego (założenie -...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem