Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

4 lipca 2011

Rezerwa na rozrachunki z pracownikami z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych

79

W wyniku inwentaryzacji powstał dość spory niedobór (znaczna kwota). Osoba materialnie odpowiedzialna podpisała oświadczenie ze zapłaci powstałą kwotę niedoboru. Minęły trzy miesiące i jakoś się do tego nie garnie. Co mam z tym zrobić bo cały czas wisi mi to na należnościach, czy rezerwy mogę na to utworzyć?

Odpisy aktualizujące wartość należności mają na celu rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. W myśl art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości (UoR), wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego między innymi w odniesieniu do należności z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.

Jeśli w ocenie spółki sytuacja majątkowa i finansowa osoby materialni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem