Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam fakturę z Niemiec na 45% wartości towaru i mniej więcej co 2 m-ce będę dostawać kolejne na różne procenty. Faktura ta kosztem będzie u mnie dopiero jak będę miała całość i to zużyje, ale wyliczyć VAT muszę i wystawiam w tym celu fakturę wewnętrzną. Jak powinnam VAT zaksięgować skoro w samej deklaracji VAT-7 i pojawia mi się on dwa razy jako VAT należny oraz naliczony?

Sytuacja opisana w pytaniu może zaistnieć w dwóch przypadkach, a mianowicie:

• polski podmiot otrzymuje częściowe dostawy towaru, które są fakturowane przez dostawcę z Niemiec,

• polski podmiot dokonuje przedpłat na rzecz podatnika z Niemiec na poczet przyszłych dostaw towarów, natomiast podatnik niemiecki wystawia faktury potwierdzające otrzymanie przez niego części należności.

Zgodnie z art. 20 ust. 5-7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU)) w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru

będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, chyba że:

• przed tym terminem, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,

• podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę potwierdzającą otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, wówczas obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą wystawienia faktury.

Tak więc w obu sytuacjach obowiązek podatkowy u polskiego podatnika po...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem