Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

4 listopada 2011

Rozpoczęcie i cel ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących oraz skutki naruszenia tego obowiązku

80

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego od towarów i usług wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054). Stosownie do art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Celem powyższego obowiązku jest ewidencjonowanie sprzedaży niefakturowanej. Kasy rejestrujące poza niewątpliwie restrykcyjną funkcją fiskalną, przynoszą również wymierne korzyści podatnikom - właścicielom tych kas. Dzięki kasom mogą oni skutecznie kontrolować swoich pracowników pod względem rzetelności obsługi klienta, a głównie uczciwości kasjerów w odprowadzaniu gotówki za sprzedany towar. Kasa pozwala też kontrolować stan zapasów na magazynie i na półkach sklepowych. Wobec powyższego podatnik przed zakupem powinien wziąć pod uwagę, czy w jego przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup urządzenia pozwalającego na rejestrowanie tylko prostych, wymaganych przepisami informacji (np. wartości obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też powinno ono być wyposażone w bardziej złożone funkcje jak ww. rejestrację stanów magazynowych lub możliwości rozliczania kasjerów.

Przed zakupem celowe jest również rozważenie, czy właściwym urządzeniem będzie kasa przenośna czy też stacjonarna, współpracująca z komputerem czy nie, prowadząca rejestr sprzedaży w postaci kopii paragonów na nośniku papierowym czy też w formie zapisu elektronicznego. Obecnie te ostatnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na fakt, iż elektroniczny zapis kopii wydruków na kartę pamięci SD eliminuje konieczność sporządzania kopii papierowych (rolek kontrolnych), co oznacza znaczną oszczędność papieru. Nośnik pamięci jest dostępny dla użytkownika, dzięki czemu możliwe jest łatwe sporządzanie kopii bezpieczeństwa oraz sprawna analiza sprzedaży. Jednocześnie równie znaczącą sprawą przy wyborze kasy jest fakt jakie możliwości gwarantuje dany model kasy w zakresie konstruowania nazwy towaru lub usługi, ponieważ konieczność weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatkowych jest jednym z podstawowych obowiązków podatnika stosującego kasy rejestrujące. Cennych uwag w tym zakresie może również udzielić wybrany, zaufany serwis kas fiskalnych, który niewątpliwe weźmie pod uwagę profil działalności podatnika.

Przy zastosowaniu kas realizowane są również prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o mającej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokości uwzględnionego w niej podatku od towarów i usług). Paragon jest ważny dla klienta, ponieważ: 

1. ułatwia dochodzenie swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony towar bądź usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez producenta lub posiada wady; w takich sytuacjach paragon umożliwia klientowi rachunkową i rzeczową kontrolę poprawności rozliczenia transakcji, ponadto pomaga w prowadzeniu porównań cenowych w sieci handlowej;

2. sprzyja uczciwej konkurencji, bowiem kasa rejestrująca jest swoistym elektronicznym licznikiem i rejestratorem obrotów handlowych oraz należności podatkowych związanych z tymi obrotami. Jest wyposażona w specjalnie zabezpieczony moduł pamięci umożliwiający trwały i jednokrotny zapis danych, bez możliwości ich likwidacji, które można wielokrotnie odczytywać. Ponadto, podatnicy biorąc paragon pomagają sobie&...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem