Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Sankcja za brak ewidencji na kasie zgodna z prawem wspólnotowym i Konstytucją

80

Sankcja za naruszenie obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest zgodna z prawem wspólnotowym i nie narusza przepisów Konstytucji.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 9 czerwca 2011 roku o sygnaturze I SA/Po 186/11.

Sytuacja podatnika

W wyniku przeprowadzonej w spółce cywilnej kontroli podatkowej w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług urząd skarbowy ustalił, że podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie dopełnił obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży alkoholu, papierosów oraz płyt CD.

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego ustalił wobec spółki dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego wynikającego z rejestru zakupu towarów handlowych przeznaczonych do dalszej odprzedaży. Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, argumentując, że ust...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem