Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

2 listopada 2011

Spadkobiercy spółki cywilnej a NIP spółki

92

Czy w sytuacji śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej i wejścia w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców spółka cywilna zachowa dotychczasowy NIP?

W przypadku śmierci jednego ze wspólników, gdy spadkobiercy wejdą do spółki na jego miejsce, nie ulegnie ona rozwiązaniu, lecz będzie kontynuować swoją działalność. Ponieważ nie ustanie byt prawny spółki cywilnej, będzie ona nadal istnieć i zachowa nadany numer identyfikacji podatkowej.

UZASADNIENIE

Z istoty spółki cywilnej wynika, że jedną z podstawowych przesłanek jej istnienia jest udział w niej co najmniej dwóch wspólników. Umowa spółki cywilnej zawierana jest na zasadach określonych w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Zawarcie umowy spółki jest zdarzeniem prawnym powodującym powstanie stosunku prawnego spółki. Umowa spółki jest jedyną czynnością prawną konieczną do jego powstania. W sytuacji, gdy spółka cywilna jest dwuosobowa - wraz ze śmiercią jednego ze wspólników podmiot przestaje istnieć. W przypadku gdy wspólników jest więcej niż dwóch, spółka może istnieć nadal.

Zapewnienie bytu prawnego spółki w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników są zapisy umowy spółki, które przewidują bądź nie przewidują wejścia spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce cywilnej nie powoduje rozwiązania spółki, jedynie w przypad...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem