Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Sposób dokumentowania ekspertyz dokonywanych przez stowarzyszenie

98

Przychody z tytułu wykonanych ekspertyz przez Stowarzyszenie niezarejestrowane jako czynny podatnik VAT, przeznaczone w całości na cele statutowe, należy dokumentować rachunkami.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-378/11-2/SJ z dnia 17 maja 2011 roku

Sytuacja podatnika

Stowarzyszenie zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

Stowarzyszenie prowadzi działalność non-profit w wyżej wymienionym zakresie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W zakresie zadań statutowych Stowarzyszenie prowadzi, między innymi działalność ekspercką oraz inicjuje i prowadzi badania i prace rozwojowe z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych. Z uwagi na fakt posiadania określonej wiedzy przez pracowników Stowarzyszenie opracowuje ekspertyzy,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem