Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO

12 września 2011

Sprzedaż mieszkania nabytego od osoby fizycznej

88

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem podatku od towarów i usług. Czy, w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej działalności kupię mieszkanie od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a następnie je sprzedam, przy sprzedaży mogę skorzystać ze zwolnienia w VAT?

ODPOWIEDŹ

W szczególnych sytuacjach do dostawy budynków, budowli lub ich części stosuje się zwolnienie od podatku od towarów i usług, które ustawodawca określił w art. 43 ust.1 pkt.10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU).

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 UPTiU, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

  • b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca w art.2 pkt.14 UPTiU zdefiniował pojęcie pierwszego zasiedlenia jako wydanie użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podle...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem