Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

6 października 2011

Sprzedaż towaru ze składu celnego do krajów trzecich a VAT

83

Nasza spółka dokonuje sprzedaży towarów pochodzących z Chin ze składu celnego położonego w Polsce do odbiorców z krajów pozaunijnych. Sprzedawane towary nie są przed sprzedażą dopuszczane do obrotu na terytorium Polski. Czy taka sprzedaż podlega przepisom polskiej ustawy o VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, dostawa towarów ze składu celnego, położonego na terytorium Polski, na rzecz kontrahentów z państw trzecich stanowi eksport towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega eksport towarów. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni) lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni), z pewnymi wyjątkami. W celu analizy przedstawionego przez Państwa pytania należy zatem przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie czy terytorium składu celnego powinno być traktowane jak terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez terytorium kraju rozumieć należy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi umów w sprawie budowy i utrzymania mostów transgranicznych. Z godnie z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem