Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

9 września 2011

Stawka podatku VAT dla usług odsprzedaży wody związanych z najmem lokali użytkowych

82

Opłaty za media stanowią wraz z czynszem obrót z tytułu świadczenia usług najmu. Tym samym podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej IPTP1/443-11/11-2/ALN z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni świadczy m.in. usługi najmu dotyczące lokali użytkowych. Umowy z najemcami przewidują, że najemcy oprócz zapłaty czynszu najmu zobowiązani są także do zapłaty należności z tytułu dostawy mediów, tj. wody. Zainteresowany odrębnie fakturuje czynsz za wynajmowane powierzchnie i odrębnie refakturuje koszty zużycia wody przez najemców. Niektórzy najemcy rozliczani są za koszty wody na podstawie wskazań liczników zainstalowanych w wynajmowanych lokalach, inni natomiast obciążani są opłatą ryczałtową z tytułu zużycia wody.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni prosi o potwierdzenie, iż postępuje prawidłowo, traktując odsprzedaż wody jako usługę odrębną, od usługi najmu i opodatkowując ją według stawki VAT 8% - zarówno w przypadku najemców rozliczanych na podstawie wskazań liczników, jak na podstawie ryczałtu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze zdaniem Wnioskodawczyni, wg której z punktu widzenia podatku VAT właściwe jest odrębne rozpatrywanie świadczenia polegającego na udostępnieniu lokalu (usługa najmu)...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem