Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA

9 września 2011

Stawka VAT przy organizacji koncertów przez uczelnię

97

Uczelnia, która świadczy usługi organizacji koncertów muzycznych w ramach imprez studenckich i nie osiąga z tego tytułu w sposób systematyczny zysków, oraz nie świadczy usług wstępu na te koncerty, ma prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP3/443-29/11-4/IB z 12 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Politechnika zawiera z innymi podmiotami umowy, na mocy których zobowiązuje się do organizacji koncertów muzycznych w ramach imprez studenckich. Organizując przedmiotowe koncerty uczelnia nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, nie świadczy również usług wstępu na te koncerty.

Uczelnia zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem: Czy w przypadku świadczenia usług organizacji koncertów ma prawo do korzystania ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

• podmioty prawa publicznego;

• podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem