Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT

2 sierpnia 2011

Stawka VAT przy przeniesieniu na nabywcę usług transportowych kosztów opłaty drogowej

96

Nasza spółka świadczy dla klientów usługi transportu towarów. W związku z wejściem w życie od 1 lipca bieżącego roku nowych przepisów dotyczących opłat za przejazdy po drogach krajowych chcemy obciążyć kosztem ponoszonych opłat nabywców usług. Czy takie obciążenie podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

TAK. Opłata za przejazdy po drogach krajowych (inaczej „opłata elektroniczna”, lub „opłata drogowa”), w przypadku jej przeniesienia na odbiorcę usługi transportowej, stanowi element składowy ceny i podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi (23% w przypadku transportu krajowego lub wewnątrzwspólnotowego, 0% w przypadku transportu międzynarodowego).

UZASADNIENIE

Opłata elektroniczna jest pobierana z tytułu przejazdu niektórych pojazdów po niektórych drogach krajowych lub ich odcinkach na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Zgodnie z art. 13hb ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych opłatę elektroniczną pobiera Gene...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem