Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

3 lipca 2011

Stawka VAT przy refakturowaniu przez firmę zagraniczną opłat za użytkowanie autostrady

0 64

Nasz kontrahent, niemiecka spółka nie posiadająca miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, ale zarejestrowana dla potrzeb VAT w naszym kraju, od 1 kwietnia wystawia dla nas faktury za dostawy towarów bez podatku, wskazując naszą spółkę jako stronę zobowiązaną do rozliczenia VAT. W czerwcu spółka ta wystawiła jednak dla nas refakturę opłat za przejazd autostradą na terytorium Polski z naliczonym podatkiem w wysokości 23%. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Tak, kontrahent, który nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski postępuje prawidłowo nie wykazując podatku od towarów i usług na wystawianych fakturach za dostawę towarów, a opodatkowując jedynie opłaty za użytkowanie autostrady na terytorium Polski.

UZASADNIENIE

W zadanym pytaniu nie precyzujecie Państwo, skąd pochodzą dostarczane Państwu przez niemieckiego kontrahenta towary. Powinniśmy zatem rozważyć dwa warianty:

• towary pochodzą z innego kraju Unii Europejskiej;

• towary zostały przez kontrahenta nabyte w Polsce.

W pierwszym przypadku kontrahent sprzedaje Państwu towary w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, której nie opodatkowuje, przy założeniu, że Państwa firma jest zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Państwo powinniście rozpoznać i opodatkować w związku z tą transakcją wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W drugim przypadku dostawa towarów podlega w całości opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 5 ust...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem