Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

12 września 2011

Stawka VAT przy refakturowaniu usługi udokumentowanej fakturą VAT marża

89

Nasza spółka, podatnik podatku od towarów i usług z siedzibą w Polsce, nabyła usługę turystyczną udokumentowaną fakturą VAT marża. Obecnie częścią kosztów chcemy obciążyć naszego kontrahenta. Jaki dokument powinniśmy wystawić i jaką zastosować stawkę podatku?

ODPOWIEDŹ

Obciążając kontrahenta kosztami usługi turystycznej powinniście Państwo wystawić fakturę VAT marża. W związku z tym, że, jak zakładam, nie naliczacie Państwo przy refakturowaniu swojej marży, nie musicie Państwo opodatkowywać tej usługi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.8 ust.2a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podatnik, działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z treści przytoczonego powyżej przepisu wynika, że w momencie refakturowania części kosztów poniesionych w związku z zakupem usługi turystycznej, Państwa spółka jest traktowana jak podmiot świadczący tę usługę.

Zgodnie z art.119 ust.1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art.119 ust.3 ustawy przepis ust.1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

1) działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

2) przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Zgodnie z art.119 ust.10 ustawy podatnik, o którym mowa powyżej, w wystawionych przez siebie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem