Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

1 sierpnia 2011

Świadczenia dla pracowników finansowane z ZFŚS

95

Świadczenie przekazane pracownikom w postaci sfinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów wycieczki oraz zbiorowych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym lub kulturalno - oświatowym, będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia, przy czym przychód ten będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380 zł.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 17 maja 2011 roku (nr IPPB4/415-186/11-2/JS).

Sytuacja podatnika

Bank udziela swoim pracownikom świadczeń polegających na finansowaniu lub dofinansowywaniu, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zbiorowych wycieczek (dofinansowanie polega, przykładowo, na opłaceniu przewodnika czy kosztów wejścia do muzeum) oraz zbiorowych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym (dofinansowanie polega, przykładowo, na opłaceniu wynajęcia sali do rozegrania meczu lub turnieju tanecznego) lub kulturalno - oświatowym (dofinansowanie polega, przykładowo, na sfinansowaniu biletów do kina, teatru).

Aktywność Banku w zakresie finansowania lub dofinansowywania wskazanych powyżej wycieczek oraz im...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem