Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy szkolenie BHP (w Polsce usługa zwolniona z VAT) przeprowadzone dla odbiorcy z Niemiec muszę wykazać w pozycji 21 i 22 deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT -UE?

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na to pytanie przyjmujemy założenie, iż odbiorca z Niemiec posiada w tym kraju swoją siedzibę działalności gospodarczej i jest tam zarejestrowany podatkowo. I tak zgodnie z art. 28 b ustawy o podatku od towarów i usług co do zasady „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (…)”.

W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawa o VAT przewiduje dla niektórych usług inne miejsce ich świadczenia (np. dla usług hotelowych miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości).

Ponadto zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4. „Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w ur...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem