Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Termin wykazania zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

97

Rozpoczęłam działalność gospodarczą 1 maja 2011 roku i od początku dobrowolnie zainstalowałam kasę fiskalną. Jednakże, w deklaracji VAT-7D za II kwartał 2011 roku nie wykazałam kwoty odliczenia za zakup kasy. Czy mogę to zrobić w deklaracji za III kwartał czy muszę złożyć korektę deklaracji za II kwartał?

ODPOWIEDŹ

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr 257, poz. 1733), odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej, dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Jak wynika z powyższego zapisu, przepis rozporządzenia nie zawiera ograniczenia czasowego na dokonanie odliczenia. Należy również bezwzględnie upewnić się, czy Podatnik spełnił wszystkie warunki określone przepisami rozporządzenia (§ 2 ust. 1), które pozwalają na dokonanie odliczenia, a mianowicie obowiązek:

• złożenia do naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

• rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem