Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zakupiliśmy od firmy z Wielkiej Brytanii części zamienne do maszyny (faktura VAT UE), natomiast same części dotarły do nas z innej firmy z USA. Odprawa celna w PL, należności celne pokrył kontrahent z Wielkiej Brytanii. Mam SAD, gdzie nadawca/eksporter to Wielka Brytania, Odbiorca - ja (PL) i zgłaszający/przedstawiciel - agencja celna z PL. Jak to "wygląda" w VAT, czy to jest WNT?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji, gdy ten sam towar jest sprzedawany kolejno przez kilka podmiotów, natomiast w rzeczywistości jest przemieszczany od pierwszego dostawcy bezpośrednio do ostatniego nabywcy mamy do czynienia z tzw. transakcją łańcuchową, zwaną też inaczej szeregową.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. W praktyce oznacza to, że dla każdej z dostaw odrębnie ustalane jest miejsce dostawy. Ponieważ w transakcji łańcuchowej dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, tylko jedna dostawa może być uznana za dostawę „ruchomą” towarów, natomiast pozostałe dostawy są to dostawy „nieruchome”.

Schemat łańcucha dostaw opisanych w pytaniu

W Państwa przypadku towary dostarczane są bezpośrednio z USA do Polski, co wynika z dokumentu SAD, a odprawy celnej w Polsce dokonuje brytyjski dostawca poprzez swego przedstawiciela, czyli agencję celną. W opisanym łańcuchu transakcyjnym mamy do czynienia z dwoma dostawami:

• dostawa 1: pomiędzy firmą z USA a firmą z Wielkiej Brytanii

• dostawa 2: pomiędzy firmą z Wielkiej Brytanii a firmą...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem