Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

3 lipca 2011

Tylko wartość netto na fakturze od zagranicznego kontrahenta

105

Apteka kupiła na fakturę leki od firmy z siedzibą w Londynie. Na fakturze nie ma stawek VAT, jest tylko wartość netto. Została też umieszczona adnotacja: „Zgodnie z Art. 17 ust 1 pkt 5 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT podatek należny rozlicza nabywca.” Czy to znaczy, że apteka, chociaż jest nabywcą, ma odprowadzić od tego zakupu podatek VAT ? To nie jest pierwszy zakup ale wcześniej kontrahent wystawiał aptece za leki „normalne” faktury zakupu.

Zakup towaru od podatników zagranicznych z państw członkowskich co do zasady stanowi po stronie polskiego podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Zgodnie z ogólną zasadą, obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej (czyli kontrahent zagraniczny w przedmiotowym przypadku spółka z Wielkiej Brytanii) wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury (art. 20 ust. 6 ustawy o VAT). Z przepisów VAT wynika, iż podstawą do rozliczenia WNT lub importu usług jest faktura wewnętrzna, a nie faktura zagranicznego kontrahenta (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Jednocześnie, zgodnie z powyższym przepisem, istnieje możliwość wystawienia jednej faktury wewnętrznej dokumentującej dokonanie wielu czynności WNT lub importu usług w jednym okresie rozliczeniowym.

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, obowiązkiem podatnika nabywcy jest wystawienia faktury wewnętrznej, na której naliczy podatek VAT (wykaże go jako podatek należny w deklarcaji VAT-7 lub...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem