Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jaki sposób ująć w bilansie podpisaną umowę, w której zobowiązujemy się do zakupu w kolejnym roku finansowym określonej ilości usług po z góry określonej cenie? Do dnia bilansowego nie wpłacano żadnych zaliczek z tytułu tej umowy.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, iż strony umowy ustaliły jedynie przedmiot, cenę oraz termin realizacji świadczenia. Powstały przyszłe prawa i obowiązki stron, lecz nie zaszły na dzień bilansowy żadne zdarzenia gospodarcze, które powodowałyby powstanie składników aktywów czy pasywów. Tak więc w samym bilansie nie ujmuje się tego typu umowy.

Niemniej może się okazać, iż umowa jest dla podmiotu istotna, zarówno pod względem wartościowy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem