Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Ulga na zakup kas rejestrujących a zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień

85

Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi tylko na skutek zaistnienia po raz pierwszy obowiązku ewidencjonowania.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2011 roku nr ITPP1/443-994/10/AJ.

Sytuacja Podatnika

Spółka świadcząca usługi medyczne od 5 stycznia 2009 roku prowadzi również sprzedaż dla osób fizycznych w aptekach przy użyciu kas fiskalnych, których ilość i miejsce użytkowania zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszone przed zainstalowaniem do urzędu skarbowego oraz po ich fiskalizacji. Sprzedaż usług medycznych dla osób fizycznych w 2010 roku przekroczyła 40.000 złotych. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, od dnia 1 maja 2011 roku Spółka będzie zobowiązana do rejestracji sprzedaży usług medycznych dla osób fizycznych przy pomocy kas rejestrujących.

Zdaniem Spółki, jeżeli przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu usług medycznych, tj. przed dniem 1 maja 2011 roku zgłosi ilość kas rejestrujących potrzebnych do ewidencjonowania obr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem