Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , KASY REJESTRUJĄCE

21 września 2011

Usługi opieki domowej a ewidencja na kasie fiskalnej

96

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi, nie jest to ani przedszkole ani żłobek. Czy muszę zainstalować kasę fiskalną po przekroczeniu limitu obrotów?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. (Dz.U. Nr 138, poz. 930), w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących wprowadza okres przejściowy co powoduje, że zwolnienia przedmiotowe występujące w tym roku zachowują swą moc do dnia 30 kwietnia 2011 r. Od tej daty obowiązują nowe przepisy w zakresie zwolnień. W związku z powyższym również zwolnienie określone dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej przestaje obowiązywać z dniem 30 kwietnia 2011 r. Po tej dacie należy stosować ogólne zasady zwolnień (odpowiednio limity obrotów 20.000zł i 40.000zł). Wobec powyższego zwolnienie do dnia 30 kwietnia 2011 r. przysługuje podatnikom opłacającym zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, których obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2010r. kwoty w wysokości 40.000zł. Jeżeli w 2011r. obroty podatnika (z tytułu sprzedaży dla ww. podmiotów), przekroczą 40.000zł to w takim przypadku traci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2011r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł., nie wcześniej jednak niż z dniem 1 maja 2011 r.

W ramach karty podatkowej zwolnienie przestaje obejmować m.in. usługi opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit c i ust. 2 ww. rozporządzenia). Zwolni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem