Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Usługi świadczone przez ZOZ a zwolnienie w VAT

94

Wykonywane przez Zakład Opieki Zdrowotnej usługi badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję i wydawania zaświadczeń o istnieniu bądź braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia tych osób w pomieszczeniach policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługi polegające na pobieraniu próbek krwi do badania poziomu zawartości alkoholu we krwi nie korzystają ze zwolnienia.

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 26 lipca 2011 roku, numer IPTPP1/443-115/11-2/IG.

Sytuacja podatnika

Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat, zawarł ze Skarbem Państwa – Komendantem Policji umowę, na mocy której zobowiązał się do wykonywania badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję oraz do wydawania zaświadczeń lekarskich o istnieniu bądź braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia tych osób w pomieszczeniach policji, przeznaczonych dla osób zatrzymanych. W zakres przedmiotu ww. umowy wchodzi również pobieranie próbek krwi od osób zatrzymanych do badania określającego poziom zawartości alkoholu we krwi. W związku z tym, podatnik zwrócił się do Ministra Finansów z zapytaniem czy usługi wykonywane przez niego na zlecenie policji na podstawie ww. umowy należą do usług w zakresie opieki medycznej, zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem