Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , ROZLICZENIA VAT

4 lipca 2011

Ustalanie limitu przychodów ze sprzedaży przy zwolnieniu podmiotowym w VAT

84

Osoba fizyczna rozpoczęła działalność w bieżącym roku i będzie świadczyć usługi budowlano - remontowe w Niemczech i w Polsce. Podatnik wybrał zwolnienie z VAT oraz zarejestrował się jako podatnik VAT-UE. Jaki limit obrotu przysługuje podatnikowi w roku 2011, jeśli w zgłoszeniu rejestracyjnym jako datę rozpoczęcia działalności podał dzień 01.06.2011. Czy do limitu obrotu wlicza się usługi budowlane wykonywane na terenie Niemiec?

ODPOWIEDŹ

Drobni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku VAT przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem