Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

2 lipca 2011

Ustalenie wartości księgowej środka trwałego przy braku dokumentacji

87

W wyniku pożaru spłonął, z wyjątkiem jednego samochodu ciężarowego, cały majątek rzeczowy spółki wraz z dokumentacją księgową (zarówno papierową jak i elektroniczną). W jaki sposób w takiej sytuacji amortyzować samochód ciężarowy, gdy nie wiemy jaka była wartość początkowa ani jaka część została już zamortyzowana? Jak podejść do tej amortyzacji podatkowo a jak księgowo?

Odpowiadając na to pytanie skupimy się wyłącznie na problemie określenia wartości początkowej i wyliczeniu amortyzacji

samochodu ciężarowego. Odpowiedź nie będzie poruszać szczegółowo kwestii związanych z czynnościami i obowiązkami

jednostki w przypadku trwałego zniszczenia dokumentów księgowych.

W przypadku trwałego zniszczenia lub utraty dokumentów księgowych (zarówno papierowych jak i elektronicznych),

podmiot powinien przystąpić do ich odtworzenia. Operacja odtworzenia ksiąg w szczególnych przypadkach może się

okazać czynnością bardzo pracochłonną i czasochłonną, a niekiedy wręcz niemożliwą do wykonania ze względu na iloś...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem